The White Star Tavern

28 Oxford Street, Southampton SO14 3DJ